Installationsanvisning

Dålig täckning är växande problem i takt med att vi ständigt måste vara uppkopplade och anträffbara. Även fast operatörernas täckningskartor uppger att man befinner sig inom täckningsområdet så är det många lokaler och bostäder som helt eller delvis helt saknar mobiltäckning. Moderna energisnåla byggnader skapar de största problemen. Det beror på väggar och tak är tjocka och består av materiel som inte släpper in radiosignaler. Moderna energifönster är lika RF täta som en betongvägg vilket gör att många nybyggda moderna bostäder helt saknar mobiltäckning trots relativ närhet till operatörens basstation. En repeaterinstallation löser effektivt problem med dålig mobiltäckning och dåligt datahastighet.

Det viktigaste och kanske svåraste när man väljer repeater är att ta reda på vilken frekvens och band  operatören sänder på. Är det 800Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 2100Mhz eller 2600Mhz? Vanligtvis är det 800Mhz (4G) 900Mhz (2G 3G) och 2100Mhz (3G) Tänk på att röstsamtal alltid går över 2G och 3G nätet. Aldrig över 4G nätet.  Alla telefoner brukar stå i AUTO läge och hoppar automatiskt mellan de olika banden 4G,3G,2G. Hittar telefonen ett 4G nät kommer ALLTID 4G signalstyrkan visas. 4G är enbart DATA ej SAMTAL.

Vanligtvis är det problem med telefoni och röstsamtal man vill lösa med en repeaterinstallation. Då installerar man en 900Mhz eller 2100Mhz repeater.

Säkerställ att att DATA trafik är påslaget. Avaktivera 4G funktionen och ställ telefonen i 3G läge.


Installera appen Network Cell Info

Signalstyrka på -100dBm är mycket svag signal. -75dBm är stark signal. Appen Network Cell info visar karta och ungefärlig riktning mot operatörens basstation samt BAND nummer vilket är frekvensbandet. Se frekvenstabellen nedan...

Man kan också ställa telefonen i Service Mode och få fram information om frekvensband med följande kommandon. Återigen kom ihåg att avaktivera 4G funktionen.

Samsung (Android): *#*#197328640#*#* eller *#0011#
Sony (Android): *#*#*386#*#* eller *#*#*585*0000#*#*
iPhone (alla): *3001#12345#*
HTC (Android): *#*#7262626#*#*

Skärmdumpar från Samsung telefon. Här visas tydligt att telefonen ligger i WCDMA (3G) läge på 900Mhz respektive 2100Mhz. En del telefoner framförallt Iphone visar inte teknik och band i klartext. Man får då använda UARFCN numret för att identifiera nät och frekvens. I detta exempel visas UARFCN 3084 på 900Mhz och UARFCN 10762 på 2100Mhz. Gå in på Cellmapper och knappa in UARFCN numret så visas exakt frekvens. Kom ihåg att välja rätt nätverkstyp. Länk: https://www.cellmapper.net/arfcn


Nedan följer enkel installationsvideo hur man själv installerar ett litet repeatersystem.