Installation och frekvensval 

Det är relativt enkelt att själv installera ett repeatersystem. Det som brukar orsaka vissa problem är val av BAND/frekvens samt hitta riktningen till basstationen. Men det finns bra hjälpmedel. Rekommenderar apparna Network Cell Info eller Cellmapper för att identifiera det band/frekvens telefonen kopplar upp sig på. Fungerar endast med andrioid.


Viktigt när man väljer repeater är att ta reda på vilken frekvens och band telefonen kopplar upp sig mot. Är det band 28 700Mhz, band 20 800Mhz, band 8 900Mhz, band 3 1800Mhz, band 1 2100Mhz eller band 7 2600Mhz? De lägre frekvenserna har bättre vågutbredning och täcker stora ytor. Band 28-20-8 finner man utanför städerna och på landsbygden. Band 3-1-7 finns i städerna. 

Band 1 2100Mhz håller på att avvecklas. Operatörernas tillstånd löper ut 2025. Eventuellt blir det då nytt auktionsförfarande. Band 1 är endast 3G. Har man en gammal 3G 2100Mhz repeater bör man uppgradera till modell som klarar 4G banden. 

Mobiltelefonerna prioriterar uppkoppling på 4G näten. Först när 4G signal tappas kopplar telefonen upp mot 2G/3G. Dessutom kopplar telefonen alltid upp mot den högsta frekvensen där största bandbredden och bästa datahastigheten finns.  

Röstsamtal går vanligtvis på 2G/3G nätet och datatrafik på 4G nätet. Har man VoLTE aktiverat går röstsamtal över 4G nätet. 

Utanför städer kör Tele2 och Telenor (Net4Mobility)  4G/2G på band 8 900Mhz så vanligtvis väljer man där en band 8 900Mhz repeater. Telia kör 2G/3G på band 8 900Mhz och 4G på band 20 800Mhz. Arbete pågår för att skifta från 3G till 4G på band 8 900Mhz men oklart när det är genomfört. 

Det finns för och nackdelar med alla banden. Fördelen med lägre frekvenser är bättre vågutbredning och täckning. Bättre genomträngning genom tjocka väggar och betong. Nackdelen är lägre bandbredd och långsammare datatrafik. För och nackdelar med de högre frekvenserna är den motsatta, sämre täckning och vågutbredning men snabbare datahastighet.Skärmdumpar från appen Cellmapper. Börja med att AVAKTIVERA VoLTE och WiFi på telefonen. Första skärmdumpen visar telefon i 4G läge med Tele2 SIM. Här kör Tele2 4G på GSM900 Band 8. Man får då både röstsamtal på 2G/4G och 4G data vid en installation av en 900Mhz repeater.Tele2 4G på 900Mhz
Tele2 4G på 900Mhz

Har man en Iphone får man använda en krångligare metod. Man ställer telefonen i Service Mode. Använd följande kommandon. Mät både med 4G påslaget och avslaget. Stäng av WiFi. Beroende på Iphone modell visas band olika. Ibland står det till exempel "band 8" och ibland endast ett UARFCN nummer.

Samsung (Android): *#*#197328640#*#* eller *#0011#
Sony (Android): *#*#*386#*#* eller *#*#*585*0000#*#*
iPhone (alla): *3001#12345#*
HTC (Android): *#*#7262626#*#*

Skärmdumpar från Iphone och Samsung;

Iphone
Iphone
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung

Samsung telefonerna visar vanligtvis frekvens och band i klartext. Det gör inte Iphone. Exemplet ovan visar Downlink Frequency 3084. Man använder då verktyget frekvenskalkylatorn på Cellmapper.net. Samma procedur om telefonen visar UARFCN nummer.


Operatörernas frekvensband:

450 MHz-bandet: 452,5-457,5/462,5-467,5: Net1 Sverige AB

700 MHz-bandet: 713-723, 768-778: Telia 723-733, 778-788: Net4Mobility

800 MHz-bandet: 791-801/832-842: Hi3G 801-811/842-852: TeliaSonera 811-821/852-862: Net4Mobility (Telenor och Tele2 gemensamt)

900 MHz-bandet: 925-930/880-885: Hi3G 930-936/885-891: Net4Mobility (Telenor och Tele2 gemensamt) 936-945/891-900: Tele2 945-950/900-905: Telenor 950-960/905-915: Telia

1800 MHz-bandet: 1805-1840/1710-1745 Telia 1840-1870/1745-1775 Net4Mobility (Telenor och Tele2 gemensamt) 1870-1875/1775-1780 (Hi3G)

2,1 GHz-bandet: 1920,3-1940,1/2110,3-2130,1: Telenor 1940,1-1959,9/2130,1-2149,9: Hi3G 1959,9-1979,7/2149,9-2169,7: SULAB (Telia+Tele2)

2,6 GHz-bandet: 2500-2520/2620-2640: Net4Mobility 2520-2530/2640-2650: Hi3G 2530-2550/2650-2670: TeliaSonera 2550-2570/2670-2690: Net4Mobility 2570-2620 (TDD): Hi3G

Själva installationen av ett mindre repeatersystem är relativt enkelt. Donatorantenn (ute antenn)  placeras på tak eller vägg och riktas mot basstationen. Antennkabel dras från donatorantenn till BTS porten på repeatern. Från MS porten på repeatern dras antennkabel till en eller flera serviceantenner (inne antenner) 

Större installationer bör utföras av professionella installatörer. Vi samarbetar med installatörer i hela landet och vi gör installationer från små verkstadslokaler till stora hotell och affärer. Kostnad för en  typiskt installation verkstadslokal med 700m2 produktionsyta och 300m2 kontorsyta ligger på ca 10000-15000:- + moms och arbete.


Nedan följer enkel installationsvideo hur man själv installerar ett litet repeatersystem från Stella Doradus.