Jumperkabel UHF-hane TNC-hane

Jumperkabel 0.5m RF195 UHF-hane TNC-hane

376,00 kr